Probleem op deze pagina?

Project: CC++-gebaseerde systeemontwerp en interactieve architectuursynthese van complexe digitale hardware

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2001
01/09/2003
24 Maanden

ACUNIA NV; Adelante Technologies NV; Alcatel Bell NV; BARCO NV; Interuniversitair Micro-ElektronicaCentrum (IMEC) VZW; M-TEC NV; Option International NV; Philips Industrial Activities NV; SEBA SERVICE NV; Sirius Communications NV; Vandendriessche Electronics & Engineering bvba; VERHAERT DESIGN & DEVELOPMENT NV; Xeikon NV

De vooruitgang in de IC technologie resulteert in steeds grotere integratiedichtheden op de chip. Gevoed door deze evolutie kan ook de complexiteit van de geïmplementeerde digitale ontwerpen toenemen wat grotere functionaliteit toelaat, maar een steeds moeizamere opgave wordt. Anderzijds wordt de time-to-market van een product steeds kleiner. De huidige generaties programmeerbare bouwstenen (CPLD, FPGA) laten in een aantal gevallen toe het pad van chipimplementatie te verlaten. Programmeerbare bouwstenen zijn herconfigureerbaar en dus flexibel, er zijn geen risico's verbonden met de productie en voor kleine volumes blijft de kost aanvaardbaar. Om een aantrekkelijk alternatief te vormen voor de huidige praktijken is een nieuwe ontwerpmethodologie nodig die toelaat hardware te beschrijven op een hoger abstractieniveau dan wat de huidige hardware beschrijvingstalen toelaten.De globale doelstelling van dit project is dan ook de creatie van een ondersteunend en drempelverlagend kader voor de KMO's bij het gebruik van C/C++ voor het ontwerp van digitale hardware op systeemniveau. De behaalde resultaten worden in eerste instantie verspreid onder de KMO's in de gebruikerscommissie, en aan de hand van presentaties, een workshop en publicaties op het internet worden de verworven technologische resultaten in brede kring verspreid.

ir. Jan Meel
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
015/31.69.44
Neen
Anke Albregts, Kris Van Lier (Visual Impact BVBA), Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sam Lefebvre (Saleconix), Wim De Bruyn (SVS bvba), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on