Probleem op deze pagina?

Project: Impact van niet-lineair verbruik op de energie-efficiëntie van voedingssystemen

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2004
01/09/2006
24 Maanden

ABB CAPACITORS; ABB JUMET; ALPRO; BAYER ANTWERPEN; CABLEBEL; DE BRAEKELEER; EEG; EUROPEAN COPPER INSTITUTE; FAMI; FRIGRO; GEDIS; GEDIS - GASELWEST; KLIMAKOR; KULeuven-TW-ESAT-ELECTA; LABORELEC; MGE UPS SYSTEMS; PAUWELS TRAFO BELGIUM; PK ELECTRONICS; PROTRONIC; RUG-TW-EESA-EELAB; SOLAE BELGIUM; VANDEMOORTELE IZEGEM; VEI

Tengevolge van harmonische stromen, veroorzaakt door de niet-lineaire belasting van bepaalde verbruikers, treden extra verliezen op in de transformatoren en kabels van het laagspanningsnet. Ook in de verbruikers zelf, condensatoren en motoren, treden bijkomende verliezen op door de voortplanting van harmonische spanningen. Om deze extra verliezen in het voedingssysteem op adequate wijze te kunnen reduceren zouden ze vooreerst moeten gekwantificeerd worden. Verder zouden hedendaagse technologische middelen ter beperking van de verliezen op hun mogelijkheden en hun impact op betrouwbaarheid moeten getoetst worden. Tenslotte is het ook nodig de problematiek te doorgronden van de impact van schakeltransiënten en de compensatiemogelijkheden door filters. Op basis van deze gegevens zou dan het totale energieverlies in Vlaanderen kunnen gereduceerd worden, wat op zijn beurt aanleiding zou geven tot reductie van CO2 uitstoot (bijdrage van Vlaanderen tot het Kyoto akkoord). Daarenboven dienen volgens de richtlijnen van VLAREM II tegen 2006 alle PCB transformatoren vervangen te worden. Op basis van een technisch-economische studie, rekening houdend met een reductie van extra verliezen door harmonischen, zou op correcte wijze een vervangingstransformator kunnen geselecteerd worden.

Doelstelling van dit projectvoorstel is een eerder beperkte technologieverkenning naar de impact van niet-lineair verbruik op de energie-efficiëntie van voedingssystemen. Daartoe zullen de mogelijkheden, beperkingen en toepassingen van drie onderscheiden elementen, het voedingssysteem (transfo's en kabels), de hedendaagse filtersystemen en de impact van schakeltransiënten bestudeerd worden. Als aanpak voor dit onderzoeksproject zal eerst een studie doorgevoerd worden van afzonderlijke entiteiten, om daarna met de bekomen resultaten de impact en wisselwerking te analyseren van oorzaken, gevolgen en oplossingen. Met deze kennis worden dan in de verschillende disciplines de extra verliezen en de beperking van deze verliezen gekwantificeerd (technologievertaling). Gelijktijdig worden andere mogelijkheden van de voorgestelde oplossingen in kaart gebracht en onderling vergeleken. Om tot optimale en eenvoudig toegankelijke resultaten te komen en al deze mogelijkheden te groeperen, wordt een softwarepakket ontwikkeld. Op deze wijze kan een optimale energie efficiënte oplossing voorgesteld worden. Samen met de case studies en didactische opstellingen wordt hiermee een ideale verspreiding van de technologie beoogd.

-

-

Universiteit Gent - Campus Kortrijk
Graaf Karel de Goedelaan 5 B-8500 KORTRIJK
056/24.12.39
Neen
Jan Desmet
Jan Desmet
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on