Probleem op deze pagina?
Alleenballon_thumb

Sociale InnovatieFabriek

Organisatie

Innovatieproces: Support

Het hoofddoel van de Sociale Innovatiefabriek is het vestigen van een cultuur rond sociale innovatie in Vlaanderen. Om hierin te slagen, informeert de Fabriek over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, enthousiasmeert ze mensen om mee te denken over innovatieve concepten, werkt ze (netwerk)activiteiten uit en begeleidt ze mensen in de uitwerking van hun sociaal innovatieve concepten, bijvoorbeeld door ondersteuning via haalbaarheidsstudies of innovatietrajecten.

De Sociaal InnovatieFabriek is een open netwerk voor iedereen die interesse of ervaring heeft in sociaal ondernemen of innoveren. In Vlaanderen zijn er heel wat groepen die traditioneel sterk inzetten op sociale thema’s en ondernemerschap zoals maatschappelijke middenveldorganisaties en sociale ondernemers. Maar de poorten van de Sociale InnovatieFabriek staan open over iedereen die mee wil denken, doen, leren of experimenteren met sociale innovatie en sociaal ondernemerschap en de mogelijkheden voor zijn/haar organisatie of onderneming. Ook overheidspartners, kennisinstellingen en bedrijven op zoek naar modellen van gedeelde meerwaarde kunnen bij ons terecht.

Contactgegevens

Adres:
Ravensteingallerij 28
1000 Brussel
Telefoon
+32.22137490
Website
http://www.socialeinnovatiefabriek.be
Skype
Küster Hiergens

Download vCard