Probleem op deze pagina?

SENSTECH-Vervolgcursus 'Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten' (deel 2), 14 november 2017, Gent (Zwijnaarde)


Tijdens deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische data en instrumentele data, sensorische shelf life testen, preference mapping, ...
Diverse casestudies zullen behandeld worden.

Voor meer informatie: info@senstech.be

PROGRAMMA

14.00 u – 15.00 u Dataverwerking van sensorische data

Dr. Inge Dirinck
SENSTECH, Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen

15.00 u – 15.30 u Correlatie tussen sensorische en analytische data

Em. prof. Patrick Dirinck
Odour & Flavour Consultancy bvba

15.30 u – 16.00 u Koffiepauze

16.00 u – 16.30 u Sensorische shelf life testing d.m.v. survival analysis

Dr. Inge Dirinck
SENSTECH, Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen

16.30 u – 17.00 u Interne en externe preference mapping

Dr. Inge Dirinck
SENSTECH, Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen

14/11/2017
14/11/2017
Tramstraat 59
9052
Inge Dirinck
+32498900802
info@senstech.be
https://sensnet.wordpress.com/vervolgcursus-good-sensory-...
Share this on