Probleem op deze pagina?

Een praktische kijk op de mogelijkheden van ZORGTECHNOLOGIE


In-HAM wil met dit congres de inzet van technologie in de zorg opnieuw onder de aandacht brengen.Tijdens dit congres maakt u kennis met de meerwaarde van techniek ter ondersteuning van innovaties in de ouderen- en gehandicaptensector, zowel binnen de residentiële als de thuiszorg.

Wat kan de inzet van technologie betekenen voor het creëren van nieuwe zorgconcepten? Hoe kan de zelfredzaamheid en veiligheid van cliënten worden verbeterd? Hoe kan het aanbod en beschikbaarheid van de zorg worden verhoogd ondanks het tekort aan verzorgend personeel?


Zorgprofessionals, deskundigen, wetenschappers en technologieaanbieders delen graag hun praktijkervaringen met u.

Thema's die aanbod komen zijn:

Techniek in woon-en leefomgeving
Veiligheid, welzijn en zelfredzaamheid
Zorg op afstand
Monitoring en medische zorg


Op het congres is eveneens een beurs voorzien. Daar stellen een 10-tal technologieaanbieders uit Vlaanderen en Nederland hun producten/diensten voor.

Keynote sprekers:
Eleonora Holtzer, Zorgambassadeur en coördinator gezondheidszorg, Vlaamse Overheid en Associatie KULeuven
Dr. Charles Willems, senior staflid Kenniskring Technologie in de Zorg, Hoge School Zuyd en Vilans (Nl)
Dr. Monique Lexis, senior onderzoeker Kenniskring Technologie in de Zorg, Hoge School Zuyd (Nl)
Dr. Ike Kamphof, filosofe en onderzoeker monitoringtechnieken bij eindgebruikers, Universiteit Maastricht (Nl)

 

23/09/2011
23/09/2011
Stationstraat 143B
8830 Gits
+32 51 230 980
+ 32 51 230 985
veronique.vandenhende@in-ham.be
http://www.in-ham.be/media/pdf/flyer_congres.pdf
Share this on