Probleem op deze pagina?

Studienamiddag "Friction stir welding van aluminiumlegeringen"


Friction stir welding (FSW - ook nog soms aangeduid als "wrijvingsroerlassen"), begin jaren 1990 uitgevonden en gepatenteerd door The Welding Institute (UK), is een methode die reeds talrijke toepassingen kent, en in soms zeer kritische domeinen toegepast wordt zoals lucht- en ruimtevaart, massatransport, de nucleaire sector en de automobielindustrie. Bij friction stir welding wordt een roterend gereedschap, bestaande uit een "pin" en een "schouder" die al dan niet één of andere profilering bevatten in het over de volledig lengte goed ingeklemde materiaal geduwd. Hierdoor wordt het materiaal door wrijving opgewarmd tot temperaturen waarbij het in een "deegachtige" (i.e., zeer makkelijk plastisch te vervormen) toestand terechtkomt, zónder dat dit gepaard gaat met smelten. Wanneer het gereedschap voortbewogen wordt, wordt materiaal van de voorzijde naar de achterzijde van de pil als het ware geëxtrudeerd, waardoor de verbinding op elk moment in vaste toestand gevormd wordt.

Project CASSTIR, dat eind 2006 werd opgestart en begin 2010 op z'n einde liep, werd gesubsidieerd door de Belgische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Het betrof een samenwerking tussen het BIL, CEWAC en de universiteiten van Louvain-La-Neuve en Gent. CASSTIR werd opgevolgd door in totaal 17 bedrijven en instellingen. Het project was erop gericht om het gebruik van de innovatieve en milieuvriendelijke FSW techniek toegepast op aluminiumlegeringen in België te stimuleren, alsook om diepgaande kennis te ontwikkelen door een gedetailleerde studie van de eigenschappen van friction stir gelaste verbindingen. Hiertoe spitste het project zich toe op drie technisch uitdagende en industrieel relevante toepassingen, waarvan de belangrijkste resultaten zullen besproken worden tijdens de studienamiddag:

  • Toepassing 1: friction stir stomplassen van 6082-T6 holle profielen voor de transportsector;
  • Toepassing 2: friction stir overlaplassen van 2124 gewalste plaat voor de luchtvaart;
  • Toepassing 3: friction stir stomplassen van dunne 5754-H111 plaat voor de luchtvaart en automobielsector.

De samenvatting van CASSTIR, samen met de bijdragen van de uitgenodigde sprekers (afkomstig van de industrie en het Franse lasinstituut), beoogt de aanwezigen concrete voeling te laten krijgen met het friction stir welding proces in al zijn facetten:

  • Technische mogelijkheden;
  • Concrete toepassingen;
  • Industriële lasapparatuur;
  • Vergelijking met andere procédés inzake economie en milieuvriendelijkheid;
  • Praktische demonstratie van het FSW proces in een productie-omgeving.

Deze studienamiddag, georganiseerd door de onderzoekspartners binnen project CASSTIR, richt zich voornamelijk tot innovatie-actoren, onderzoekers, ontwerpers, projectingenieurs en productverantwoordelijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verbinden van aluminiumlegeringen - vanaf het stadium van ontwerp en ontwikkeling tot en met de kwaliteitszorg.

Het Engelstalige programma ziet eruit als volgt:
 

12.00 - 13.15 Registratie / broodjeslunch  
13.15 - 13.30 Verwelkoming

Ir. Walter Vermeirsch
Directeur, BIL (Brussel)

13.30 - 14.30 "TAP2 project CASSTIR - main results" Ir. Wim Van Haver, IWE
Projectleider, BIL (Gent)
14.30 - 15.00  "Sapa and FSW" Ir. Marc Ryckeboer
Sapa RC Profiles NV/SA (Lichtervelde)
15.00 - 15.30   Koffiepauze
 
15.00 - 16.00  "Qualification of FSW equipment - application to an FSW robot" Ir. Sandra Zimmer
Institut de Soudure (Frankrijk)
16.00 - 16.30  "Friction stir welding of aluminium aerospace alloys" Dr. Andrew Norman
Corus Research and Development (IJmuiden)
16.30 - 17.00  "ESAB - A world leading FSW machine supplier" Johan Norström, MSc
ESAB AB (Zweden)
  Verplaatsing naar Sapa RC Profiles (Ghlin)  
17.15 - 18.15 Friction stir welding demonstratie + afsluitende netwerkdrink  

Plaats
Hôtel Mercure Mons
Rue des Fusillés 12
7020 Mons (Nimy)

Deelname in de kosten: (incl. syllabus, koffie en lunch)
€ 75,00 (excl. 21% BTW)

Gelieve de deelnameprijs vóór 28 mei 2010 te storten op rekeningnummer 210-0021778-05 van het BIL met vermelding van "FSW".
Annuleringen zonder kosten zijn enkel mogelijk vóór 28 mei 2010 (nadien en bij afwezigheid blijft het totaalbedrag verschuldigd).
Vervanging door een ander persoon kan bij voorafgaandelijke, schriftelijke melding.
De factuur wordt u opgestuurd na ontvangst van uw inschrijving of betaling.

Inschrijving:
Dit kan online via de BIL website:
http://www.bil-ibs.be/nl/studiedagen/studiedag_2010_FSW.htm

Een Engelstalige flyer met uitgebreidere informatie over de lezingen kan tevens gedownload worden:
http://www.bil-ibs.be/NL/studiedagen/pdf/Workshop_FSW_8_June_2010.pdf

De uiterlijke inschrijvingsdatum is 28 mei 2010.
Na de inschrijving krijgt u een bevestiging en routebeschrijving.
Let wel: het aantal mogelijke inschrijvingen is beperkt!

08/06/2010
08/06/2010
Rue des Fusillés, 12
7020 Mons (Nimy)
+32.92644228
+32.92644228
wim.vanhaver@bil-ibs.be
http://www.bil-ibs.be/nl/studiedagen/studiedag_2010_FSW.htm
Page Workshop_....pdf
887.4 KB
Flyer studienamiddag "Friction stir welding van aluminiumlegeringen"
Share this on