Probleem op deze pagina?

Visionair Seminarie rond Synthetic Biology


Op donderdag 17 januari 2008 organiseert Leuven.Inc i.s.m. Imec een Visonair Seminarie rond 'Synthetic Biology, Designing and Building Living Systems'.

Synthetische biologie is een snel evoluerende technologie die resulteert uit een samengaan van biologie, synthetische scheikunde en ingenieurswetenschappen.
Deze technologie ontstond ongeveer zeven jaar geleden aan verschillende topuniversiteiten in de VS, waar biologen, computerwetenschappers en ingenieurs hun krachten bundelden. Een eerste doel van synthetische biologie is het ontwerpen en aanmaken van biologische systemen met een voorspelbaar functioneel gedrag dat in de natuur niet voorkomt. In de tweede plaats wil men bestaande biosystemen herontwerpen om een groter inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen.

Synthetische biologie houdt een grote belofte in voor diverse toepassingen en technologieën van de 21ste eeuw zoals nanogeneeeskunde , systematische synthese van biogeneesmiddelen , creatie van duurzame scheikundige productie, productie van waterstof en biologische brandstoffen, 'slimme' biosensoren voor gezondheidszorg en milieu, afvalbeheer, etc.
In dit seminarie vertegenwoordigen de vier sprekers het interdisciplinaire karakter van deze innovatieve technologie: Piet Herdewijn en Guido Volckaert zullen het onderwerp vanuit een biologisch standpunt belichten, waar Hugo De Man zal ingaan op de rol van de ingenieurswetenschappen en Markus Schmidt zal de veiligheid en ethische aspecten uitdiepen.

Programma (presentaties worden in het Engels gehouden)
- 17h15: Registratie van deelnemers
-17h45: Welcome and introduction to Synthetic Biology
Piet Herdewijn (Prof. K.U.Leuven Dep. Pharmaceutical Sciences)
- 18h15: Nature’s tools: Case study
Guido Volckaert (Prof. K.U.Leuven Dep. Biosystems)
- 18h45:Pauze met broodjes
- 19h15:Where biology meets engineering
Hugo De Man (Prof. Em. K.U.Leuven - Senior Fellow IMEC)
- 19h45: Synbiosafe: Safety, security and ethical aspects of Synthetic Biology
Dr. Markus Schmidt (Organisation for International Dialogue and Conflict Management, Biosafety Working Group, Vienna, Austria)
- 20h15: Vraag en antwoord
- 20h45: Conclusies en afsluitende receptie

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent programma, sprekers, inhoud en abstracts verwijzen wij u graag door naar onze website: www.leuveninc.com

Praktische zaken
Datum: Donderdag 17 januari 2008 (17h15-21h00)
Locatie: IMEC ‘Auditorium’, Kapeldreef 75, 3001 Leuven

Deelnameprijs
- 95 eur(BTW excl.): Leuven.Inc-leden
- 135 eur (BTW excl.): andere deelnemers
17/01/2008
17/01/2008
Nicole De Smyter
32-16-401190
32-16-408147
nicole.desmyter@leuveninc.com
http://www.leuveninc.com/pooled/articles/BF_EVENTART/view...
Share this on