Probleem op deze pagina?

Nieuws

EURAMET Call - Metrology

EURAMET coördineert de nationale metrologie instituten (NMI's) in Europa. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het 'European Metrology Research Programme (EMRP)' en het 'European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)' die tot doel hebben om de samenwerking tussen de Europese NMI's en partners uit de academia en industrie aan te moedigen.

Binnen EMPIR is een nieuwe call voor projectvoorstellen geopend in de domeinen 'Metrology...


Eerste transnationale oproep voor projectvoorstellen SUSFOOD2!

logo susfood2

Het ERA-NET Cofund SUSFOOD2, SUStainable FOOD production and consumption start in januari 2017 en is de voortzetting van het ERA-NET SUSFOOD (2011 – 2014) dat liep onder FP7.Het strategisch doel van SUSFOOD2 is het versterken van de samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en innovatie tussen EU lidstaten en geassocieerde landen en dit met het oog op het maximaliseren van de bijdrage van R&D tot de ontwikkeling van meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie. SUSFOOD2 promoot

Tweede Co-Fund oproep in het kader van EraNet FACCE SURPLUS.

logo_facce_surplus

Het ERA-NET Cofund FACCE Surplus, Food safety, agriculture and climate change is gestart in 2015 en loopt tot 2018. De eerste oproep werd afgesloten in December 2015 met 14 gesteunde projecten voor een totaal budget van ongeveer 14 M euro.Deze tweede oproep heeft als doel de Europese samenwerking in R&D op het vlak van duurzame productie van food en non-food biomassa en dit in gedecentraliseerde transformatiesystemen, meer bepaald kleinschalige multi-input, multi-product bioraffinageconcepten.

Eurostars*2: de 7de call staat open.

logo_eurostars

EUROSTARS is een programma voor de kmo die met eigen ontwikkelingscapaciteit en in samenwerking met buitenlandse partners een baanbrekend product in de markt wil zetten.EUROSTARS biedt een mechanisme aan waarbij de partners gezamenlijk één projectvoorstel indienen dat centraal geëvalueerd wordt. De financiering gebeurt echter door de EUROSTARS lidstaten die de centrale beslissing volgen.De evaluatie van de ingediende voorstellen start vanaf een gegeven afsluitdatum, 18 weken later volgt

Oproep voor internationale projectvoorstellen in mariene en maritieme technologie : ERA-Net Cofund MarTERA.

logo_martera

Het ERA-Net Cofund MarTERA is gericht op het versterken van het onderzoek tussen Europese partners in de mariene en maritieme sector, alsook in de blauwe groei. Een eerste oproep voor projecten is opengesteld op www.martera.eu. De topics zijn :
  • Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies
  • Priority Area 2: Development of novel materials and structures
  • Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and observations
  • Priority Area 4: Advanced manufacturing...

23ste oproep voor projectvoorstellen CORNET

logo CORNET

De 23ste CORNET-oproep staat open. Een CORNET-project omvat essentieel onderzoek en kennisverspreiding ten behoeve van een groep bedrijven waarin niet-R&D intensieve kmo’s duidelijk aanwezig zijn. De deelnemende landen/regio’s zijn Duitsland, Oostenrijk, Vlaanderen, Wallonië, Polen, Québec en de Tsjechische Republiek. Er zijn geen thematische beperkingen.CORNET biedt mogelijkheden tot internationale samenwerking aan projecten die ingediend worden in de Vlaamse programma’s:

Netwerk Ondernemen geeft tien snelle groeiers een internationale boost

Antwerpen/ Mechelen,  9 december 2016

Netwerk Ondernemen - een netwerk van bedrijfsleiders die belangeloos een kwaliteitsvolle begeleiding geven aan startende groeibedrijven - geeft tien snelle groeiers een internationaal zetje met een speciaal daartoe ontwikkelde 'Boost-Me' programma, dat werd ontwikkeld in opdracht van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De tien jonge beloftevolle bedrijven die werden geselecteerd voor begeleiding naar internationale groei zijn erg divers: van tech, over event-organisatie...


Beslissing Baekeland-mandaten oproep najaar 2016!

IWT

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.Op 5 september 2016 werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 39 Baekeland-aanvragen ingediend. 37 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. Negentien Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van meer dan 4,75 miljoen euro.

Beslissing Innovatiemandaten oproep najaar 2016!

IWT

De Innovatiemandaten (IM) is een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.Op 5 september 2016 werden 18 IM-aanvragen ingediend, waarvan 8 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off

De derde oproep voor projectvoorstellen Marine Biotech staat open!

logo_era_mbt

Het ERA-NET Marine Biotech (ERA-MBT) is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten. Door de inzet van biotechnologie (incl. enzymen, fermentatieprocessen) kan deze biomassa aanleiding geven tot nieuwe producten, functionele componenten voor de voedingsindustrie, chemische industrie, enz..Op 13 december 2016 wordt de 3de trans-nationale oproep gelanceerd, met als thema

‘Metagenomic approaches for valorization from the marine environment’.Er nemen 10 subsidie agentschappen uit 7

12345678... 107