Probleem op deze pagina?

Nieuws

SeCloud pakt beveiligingsproblemen in cloud-rekenomgevingen aan

SeCloud

Zowel voor applicaties die in de cloud worden gehost als voor applicaties die met andere cloud-diensten in interactie staan, zijn confidentialiteit en gegevensintegriteit van het grootste belang. Het SeCloud project doet onderzoek naar een holistische aanpak voor de ontwikkeling van veilige cloud-applicaties.

In het kader van het SeCloud-onderzoeksinitiatief werken experts uit de Brusselse onderzoeksgemeenschap samen aan sectorrelevante oplossingen voor de beveiligingsproblemen in cloud-rekenomgevingen,...


Verilin | Innoveren met kleur en materiaalnuances

Verilin produceert sinds 1956 luxueus huislinnen gecombineerd met accessoires.  Dankzij een bundeling van traditie, vakmanschap, innovatie en creatie behoort de Kortrijkse producent tot de wereldtop op het gebied van luxelinnen.  Verilin slaagt er elk seizoen in om de grenzen te verleggen met een product dat al eeuwen in de Vlaamse cultuur verankerd ligt. Het vakmanschap en de innovatiedrang van Verilin hebben geleid tot internationale erkenning voor de creaties van het bedrijf.

Dit jaar...


PERSBERICHT - Speerpuntclusters

PERSBERICHT - PHILIPPE MUYTERS

Vlaams minister van economie en innovatie

Speerpuntclusters: focus, samenwerking en impact


15/01/2016 16:54 Annie Renders 19 reacties Icon_attachmentMeer...

Uitgeverij van de Toekomst, print én digitaal in harmonie

Het project UItgeverij van de Toekomst stelde gedurende 38 maanden scherp op zowel technologische innovatie binnen de uitgeefsector als op innovatie businessmodellen die de boekensector future proof kunnen maken.

Voor dit onderzoek ging Boek.be (de confederatie die de hele boekensector vertegenwoordigt) een partnership aan met de onderzoeksgroepen van iMinds. MMLab verzorgde het onderzoek naar technologische innovatie, SMIT ontfermde zich over het onderzoek naar businessmodellen voor de boekensector....


Tetra projecten: ondersteuning gebruikersgroep

De nieuwe Tetra call staat weer open. Bij dit collectieve programma hoort een uitgebreide gebruikersgroep met het liefst vele KMO's. De Innovatiecentra bieden ook dit jaar ondersteuning aan bij het zoeken naar bedrijven voor de gebruikersgroep.

Wat verwachten we van jou:

  • 1 A4’tje voor 14/01/’15 met volgende informatie:
    • Titel van het project
    • Doelstellingen (Korte omschrijving van het project + Welke resultaten kan de gebruikersgroep op het einde van het project verwachten)
    • Onderzoekspartners...

Innovatiebeurs 2015: een terugblik


Ondernemerschap stimuleren door samenwerking met partners: het bestek om dienstverleners te selecteren werd vorige vrijdag gelanceerd.

Op vrijdag 23 oktober werd de opdracht voor het organiseren van dienstverlening aan ondernemingen (3 percelen) officieel bekendgemaakt via e-notification en in het Europees Publicatieblad.

De opdracht omvat het aanbieden van dienstverlening aan ondernemingen binnen drie percelen. Binnen elk van de drie percelen kunnen meerdere opdrachthouders aangesteld worden.

De drie percelen zijn:

1. Sensibilisering, bewustmaking, beeldvorming rond ondernemerschap (maximaal 7 dienstverleners zullen aangesteld...


28/10/2015 15:24 Annie Renders 10 reacties Meer...

Vernieuwd opleidingsaanbod Laboratorium voor Lichttechnologie

Het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU leuven technologiecampus gent stapt af van de intensieve tweejaarlijkse specialisatiecursursus. Vanaf nu bieden we op regelmatige basis een module aan die meestal gespreid wordt over twee dagen. De frequentie waarmee een module wordt ingericht  hant af van de populariteit. Op deze manier trachten we flexibeler in te spelen op devraag naar opleiidng rond verlichting.

Het doel van dit aanbod is het aanbieden van de noodzakelijke kannis om bewust,...


Oproep steunprogramma voor innovatieve en milieuvriendelijke havenwerktuigen

Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever maken samen 500.000 euro vrij voor bedrijven die de uitstoot van fijn stof (NOx, SO2 en/of CO2 ) verminderen door te investeren in milieuvriendelijke havenwerktuigen.

De oproep richt zich naar nieuwe technologieën waarvan de haalbaarheid reeds werd aangetoond, maar die niet noodzakelijk wijd verspreid zijn op de leveranciersmarkt (TRL7 tem TRL9). De projectoproep staat open voor projecten die gerealiseerd worden in het Antwerpse havengebied. ...


16/07/2015 09:12 François Stassijns Rubriek: Oproepen 5 reacties Icon_attachmentMeer...

POLEOT Masterclass

Dear Sir, Dear Madam,

For all those who would like to catch on technology for producing innovative textiles with light-emitting properties, an exclusive opportunity presents itself during a Masterclass of the POLEOT project, organised by ESMA, Hasselt University and the POLEOT project consortium on 23rd June 2015 in Düsseldorf.

Electroluminescent and organic light-emitting diodes are efficient, lightweight and environment-friendly light sources that give rise to a new generation of textiles....


12345678... 42