Probleem op deze pagina?

Innovatiesubsidie - provincie Vlaams-Brabant

Wat

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, met name het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Wie

Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie.

De aanvrager dient samen te werken met verschillende actoren om de nodige knowhow en financiële draagkracht samen te brengen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

Procedure

De subsidieaanvragen kunnen jaarlijks eenmalig ingediend worden, uiterlijk op 15 oktober. Dit kan online, daar kan je de nodige gegevens invullen en het aanvraagformulier opladen.
Voor meer info, klik hier.

14/06/2017 13:32 Nieuws Innovatiecentra
Share this on

Genuinely, this article is truly one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' authority and I some of the time read some new articles on the off chance that I discover them fascinating. What's more, I discovered this one quite entrancing.


Flemish Brabant is a territory of Flanders, one of the three districts of Belgium. It verges on the Belgian regions of Antwerp, Limburg, Liège, Walloon Brabant, Hainaut and East Flanders. Flemish Brabant additionally encompasses the Brussels-Capital Region.


Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, met call het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan okayactiviteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés


Comment_add Reageer