Probleem op deze pagina?

SeCloud pakt beveiligingsproblemen in cloud-rekenomgevingen aan

SeCloud

Zowel voor applicaties die in de cloud worden gehost als voor applicaties die met andere cloud-diensten in interactie staan, zijn confidentialiteit en gegevensintegriteit van het grootste belang. Het SeCloud project doet onderzoek naar een holistische aanpak voor de ontwikkeling van veilige cloud-applicaties.

In het kader van het SeCloud-onderzoeksinitiatief werken experts uit de Brusselse onderzoeksgemeenschap samen aan sectorrelevante oplossingen voor de beveiligingsproblemen in cloud-rekenomgevingen, zodat het mogelijk wordt om veilige cloud-applicaties te ontwikkelen. Daarom benaderen Sirris en de onderzoeksgroepen van de Erasmus Hogeschool, UC Louvain, ULB en VUB het aspect ‘veiligheid’ vanuit diverse, complementaire perspectieven: veilige architectuur (bv. patronen), veilige infrastructuur (bv. encryptie), veilige programmeringstechnologie (bv. kwetsbaarheidscontrole) en veilige processen (bv. ontwikkelingsvereisten en juridische aspecten).

Perspectieven

Voor elk perspectief wordt gezocht naar antwoorden op de belangrijke vragen in verband met cloud-applicaties:

Het architectuurperspectief van het project focust op typische architectuur-aspecten van cloud-applicaties en identificeert daarbij de potentiële beveiligingsrisico’s:

 • Hoe vanaf nul een veilige cloud-applicatie ontwikkelen, gebruikmakend van beveiligingsbewuste cloud-architectuurpatronen?
 • Hoe veilige API-gebaseerde cloud-diensten ontwerpen?
 • Hoe data-as-a-service oplossingen definiëren, afleveren en samenstellen, en tegelijk de daaraan verbonden beveiligingsrisico’s beperken?

Het infrastructuurperspectief onderzoekt fundamentele beveiligingsdiensten en hun toepassing binnen een cloud-rekenomgeving:

 • Hoe het gedistribueerde karakter van cloud-applicaties benutten om de veiligheid te verhogen?
 • Hoe beveiligingsproblemen aanpakken in een multi-party omgeving met beperkt vertrouwen?
 • Hoe omgaan met de beperkingen van eenvoudige paswoordgebaseerde identificatiesystemen op het vlak van beveiliging?

Het programmeringsperspectief bekijkt de programmeringstechnologie die door softwareontwikkelaars in cloud-rekenomgevingen kan worden toegepast:

 • Hoe veiligheidspolicy’s afdwingen door extensies voor de programmeertaal?
 • Hoe de code voor beveiligingsproblemen controleren tijdens run-time en compile time?
 • Kunnen cloud-applicaties worden beveiligd door gebruik te maken van machine learning op het vlak van kwetsbaarheid en interactiemodellen?

Het procesperspectief moet bijdragen tot een oplossing van de juridische en zakelijke barrières die de keuze voor cloud-applicaties belemmeren:

 • Hoe juridische vereisten in veiligheidsvereisten voor cloud-applicaties vertalen?
 • Hoe omgaan met de toenemende problemen inzake contractuele en gedeelde aansprakelijkheid op het vlak van cloud-applicaties?
 • Wat zijn goede zakelijke praktijken om de normen te respecteren?

Op 9 maart organiseren de partners van het SeCloud-project een brokerage event. Tijdens dit event krijgt u allerhande praktische informatie over beveiligingsproblemen in cloud-rekenomgevingen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze agenda.

Het SeCloud-project geniet de volledige steun van SecurIT en Innoviris.

SecurIT         Innoviris

Share this on

I visit this blog first time and motivate by this well done work.I am really impressed with this blog. It is easy to see that you are passionate about your writing. If only I had your writing ability I look forward to more updates. Extraordinary post keeps up posting such incredible data. I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. Have such good writing skills and keep up the more fantastic work .It has some valuable content on this topic


This blog gives a strong affirmation of outstanding composed work.


This blog does a thing of crossing over any barrier amongst peruser and essayist.


Mafia City H5 is a simulation strategy game where you take the role of a Mafia Boss, fighting enemy clans and seeking to control the underworld!


Aspiring to wind up noticeably an astonishing web journal author like the essayist of this blog.


Aspiring to wind up noticeably an astonishing web journal author like the essayist of this blog.


I think this is the best blog I have been through all this day.


wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. international call forwarding


In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. Hyaluronic Acid Serum Benefits


Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. Andrew Kyriacou Financial Tips


This Is Really A Great Stuff For Sharing. Keep It Up .Thanks For Sharing.
Do My Programming Homework


I Loved The Way You Discuss The Topic Great Work Thanks For The Share Your Informative Post.


For true fans of this thread I will address is a free online! Preventivo ristrutturazione


The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... new construction builder


Comment_add Reageer