Probleem op deze pagina?

Oproep steunprogramma voor innovatieve en milieuvriendelijke havenwerktuigen

Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever maken samen 500.000 euro vrij voor bedrijven die de uitstoot van fijn stof (NOx, SO2 en/of CO2 ) verminderen door te investeren in milieuvriendelijke havenwerktuigen.

De oproep richt zich naar nieuwe technologieën waarvan de haalbaarheid reeds werd aangetoond, maar die niet noodzakelijk wijd verspreid zijn op de leveranciersmarkt (TRL7 tem TRL9). De projectoproep staat open voor projecten die gerealiseerd worden in het Antwerpse havengebied. Een jury evalueert de ingediende voorstellen op hun verdiensten in termen van vermeden uitstoot per euro gevraagde ondersteuning. Naast de milieukostenefficiëntie, wordt ook het innovatiepotentieel van het project in rekening genomen.

De maximale ondersteuning per onderneming bedraagt 200.000 euro. Indien de aanvraag gebeurt door een onderneming die in het wegvervoer actief is, bedraagt de maximale ondersteuning 100.000 euro.
Meer info over deze oproep vindt u hier .

De projectoproep wordt officieel gelanceerd tijdens Transport & Logistics Antwerpen op 23 september 2015.
De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 31 december 2015. De toegang tot de beurs is gratis maar inschrijven is verplicht en kan via https://registration.n200.com/survey/1xmek930t36u0.
Voor meer info over het beursprogramma, klik hier http://www.easyfairs.com/nl/events_216/transport-logistics-2015_53642/transport-logistics2015_53643/.

Page Brochure_....pdf
805.2 KB
Brochure Projectoproep 2015 Havenbedrijf Antwerpren
16/07/2015 09:12 François Stassijns Rubriek: Oproepen
Share this on

How brilliant a blog can be, who could have ever envisioned that.


Comment_add Reageer