Probleem op deze pagina?

ProLog-IC biedt hulp aan KMO’s bij het implementeren van logistieke software

De expertisecel Log-IC (Logistics Intelligence Center) van de Hogeschool PXL en de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt werken momenteel samen aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke implementatiemethode voor logistieke software. Deze methode moet KMO's helpen om tot een succesvolle implementatie te komen van een ERP, WMS of TMS systeem.


De selectie van een logistiek softwarepakket (ERP, WMS of TMS) met de juiste functionele fit is een voorwaarde, maar geen garantie voor een succesvolle implementatie. Nieuwe bedrijfssoftware implementeren vraagt veel van een KMO. Hoewel het verloop van een implementatie verschilt per organisatie, gelden er wel enkele algemene, ongeschreven wetten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie. Een goede voorbereiding is cruciaal voor het welslagen van het project.


Naast het in goede banen leiden van het project zelf via professioneel projectmanagement, zijn de inzet en het enthousiasme van de medewerkers een absolute vereiste. Zij moeten de geplande verandering mee ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat iedereeen die impact zal ondervinden van de implementatie een zicht heeft op de inhoud, de gemaakte afspraken en de dagelijkse voortgang van het project. Dit voorkomt dat mensen langs elkaar heen werken en het beperkt de risico's die een implementatie met zich meebrengt. Uit onderzoek blijkt dat het implementeren van nieuwe logistieke software voor slechts 20% uit IT bestaat. Voor de rest is het een veranderingsproces waarbij veel om de betrokken mensen draait. Vanuit dit oogpunt mislukt 60% tot 80% van de implementatietrajecten.


Om KMO's goed voor te bereiden op een implementatie, werkt de expertisecel Log-IC (Logistics Intelligence Center) van de hogeschool PXL samen met de Universiteit Hasselt aan het onderzoeksproject 'ProLog-IC: Professioneel omgaan met Logistieke ICT'. De hoofddoelstelling van dit project is een implementatiemthodologie te ontwikkelen die KMO's ondersteunt bij de implementatie van hun logistiek softwarepakket, en bij de voorbereiding hiervan. Het aanreiken van gemakkelijk te gebruiken tools helpt bij het toepassen van de implementatiemethode.


Via dit onderzoek zullen er een implementatiehandboek met handige tools en een website ontwikkeld worden. Deze hulpmiddelen bieden KMO's, al voor de aanvang van een implementatieproject, een goede voorbereiding op de diverse aandachtspunten van een software-implementatie en de supportwerkzaamheden na de implementatie. Met deze onderzoeksresultaten zullen KMO's in de toekomst de implementatie structureel anders gaan aanpakken. Dit zal resulteren in een meer doordachte implementatie waardoor de kans op succes enorm verhoogt, en het verloop sneller en goedkoper wordt.


Voor het onderzoek is er cofinanciering door bedrijven en organisaties die nauw betrokken zijn bij het onderwerp. Acht softwareproviders leverden concrete onderzoekgegevens aan. Andere geïnteresseerde partijen, zoals consultants, logistieke dienstverleners, experts of softwareproviders, gaven reeds hun feedback op de onderzoeksresultaten en hebben een adviserende rol bij de ontwikkeling van de mthodologie. Allen helpen ze het onderzoek te sturen door concrete vragen te stellen en ervaringen te delen. Voor meer info kan u terecht op onze website: http://prologic.pxl.be/homeShare this on

Comment_add Reageer