Probleem op deze pagina?

Eerste data SYNECO

SYNECO (Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij SYNergie tussen groene Energie en kwaliteitsCOmpost) is een optimaliseringsonderzoek dat wil bijdragen tot de mogelijkheid van een intensiever composteringsproces waarbij een nog steeds uitmuntende compost wordt bekomen náást de afzet van biomassa voor opwekking van groene energie. Dit VIS-traject is door Vlaco ingediend en werd in 2012 door IWT goedgekeurd. De aanleiding voor het project is de trend die  zich de laatste jaren inzette waarbij de gate fees onder druk staan en de stromen van groenafval afnemen doordat andere (vaak illegale) operatoren de houtige fractie van groenafval wegkapen en verkopen aan de biomassa-verbrandingssector. Op deze manier dreigt er onvoldoende structuurmateriaal over te blijven voor de compostering van het fijne groenafval.

 

Titel

Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij SYNergie tussen groene Energie en kwaliteitsCOmpost (SYNECO)

Startdatum project            

november 2012

Duur van het project

2 jaar

Totale projectkost

324.316 €

Totaal aantal mensmaanden

51,5

Onderzoekspartners

VLACO

ILVO

KU Leuven

OWS (onderaanneming)

 

Het SYNECO-project startte in november 2012 en loopt tot en met oktober 2014. SYNECO wil via innovatie het (dreigende) omzetverlies omvormen tot een omzetstijging: door onderzoek naar bijkomende voorvergisting gecombineerd met de afzet van kwaliteitsvolle deelstromen van gft- en groenafval naar energetische valoratie – met behoud van kwaliteitsvolle compost – dient dit onderzoek een veranderingstraject in te zetten  voor de composteerders. De 35 Vlaamse gft- en groenafvalcomposteerders zijn de voornaamste doelgroep van het project. Ook voor de bedrijven die biomassastromen energetisch valoriseren, door vergisting en/of verbranding, zullen de resultaten van SYNECO relevant zijn. Bovendien zal het project bijdragen tot de doelstellingen 2020 rond hernieuwbare energie.

 

DOELSTELLINGEN

Met SYNECO zullen we de invloed van een gewijzigde input en een aangepast verloop van het composteerproces op de kwaliteit van de eindproducten nagaan. Een van de systemen die we willen verder willen testen, is een intensieve rillencompostering, waarbij de compostrillen frequent gekeerd worden. Dit proces heeft in een aantal gevallen zijn meerwaarde al aangetoond. Voor een goed composteerproces is het belangrijk dat er voldoende zuurstof aanwezig is in de hopen. Bij een daling van de hoeveelheid structuurmateriaal gebeurt de luchtcirculatie in de hopen immers minder vlot.

Als blijkt dat de geteste procesvoering goede resultaten oplevert voor het composteerproces en de kwaliteit van de compost gegarandeerd blijft, zullen bedrijven hun proces kunnen bijsturen en een gedeelte van het structuurmateriaal voor energetische valorisatie afzetten. Op basis van analyses op compost en biomassa- en biogaspotentieel van gft- en groenafval, alsook op basis van de ervaringen van de verschillende proefbatchen die doorheen 2013-2014 zullen worden opgevolgd, zal een code van goede composteerpraktijk en een kwaliteitsprotocol worden opgesteld. ILVO zal een beslissingsondersteunend model ontwikkelen, online beschikbaar stellen en mee helpen implementeren zodat ieder composteerbedrijf zijn werking zal kunnen optimaliseren. Ieder bedrijf zal zelf kunnen bepalen wat voor zijn situatie de beste verdeling van inputstromen over de verschillende verwerkingstechnieken is.

Als kritische performantie-indicatoren streeft SYNECO tegen oktober 2014 naar een status quo inzake omzet t.o.v. 2012, een gebruik door 60 % van de doelgroepbedrijven van het beslissingsondersteunend systeem (ter implementatie van het veranderingstraject) en output-verdeling van grosso modo 300.000 ton compost en 50.000 ton biomassastromen

 

Voor het volledige artikel mét resultaten verwijzen we u door naar de website

www.vlaco.be>onderzoeksprojecten>syneco

Share this on

Un homme doit oser jouer. Les gens ont parfois besoin d'un peu d'esprit courageux, ils sont faibles et incompétents avant tout, peu importe ce que vous dites, replique montre tout le monde ne vous convaincra pas.


I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.


I Personally Like Your Post, You Have Shared Good Article. It Will Help Me In Great Deal.


Only Professional Writers Can Make This Kind Of Material, Cheers


Comment_add Reageer