Probleem op deze pagina?

Projectbarometer

Een actieve en betrokken gebruikersgroep is van fundamenteel belang voor de slaagkansen van projecten gericht op het realiseren van innovaties bij een groep van bedrijven zoals TETRA, VIS, ... projecten. Goed op de hoogte zijn van de mening van de bedrijven over het projectverloop en over de mogelijke toepassing van de projectresultaten in hun onderneming, speelt hierin een belangrijke rol.

Om de projectleiders van deze projecten te ondersteunen bij het verzamelen van gerichte feedback vanuit de gebruikersgroep, heeft IWT een bijkomend hulpmiddel ontwikkeld: de Projectbarometer.

De Projectbarometer verzamelt na iedere gebruikersgroep via een online bevraging feedback van de gebruikersgroep. Hierbij wordt gevraagd om op 5 vragen een antwoord aan te vinken.

De vragen hebben betrekking op:

1. Relevantie van het project voor de gebruiker;
2. Projectverloop en behaalde projectresultaten;
3. Tevredenheid over ruimte en overleg binnen de gebruikersgroep;
4. Tevredenheid over de behandelde punten tijdens de gebruikersgroep;
5. Verwachtingen in verband met de toepassingen van de projectresultaten door de gebruiker.

Het gebruik van deze tool is sterk geautomatiseerd, zeer eenvoudig in gebruik en vergt nauwelijks tijd van zowel de projectleiders als de ondernemingen.

De antwoorden worden geanonimiseerd aan de projectleider bezorgd en worden bij een volgende gebruikersgroep besproken.

De projectleider kan de resultaten gebruiken om in overleg met de gebruikersgroep en binnen de doelstellingen van het steunprogramma, het project nog beter af te stemmen op de verwachtingen van de gebruikers.


In de opstartfase wordt de Projectbarometer ingevoerd voor alle TETRA-projecten en VIS-trajecten die nog minimaal 1 jaar lopen. Nadien volgen de andere programma's.

 

 

Page Projectba....pdf
2.5 MB
handleiding ProjectBarometer
Share this on

Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. red deer towing


Comment_add Reageer