Probleem op deze pagina?

Deprez Construct nv werkt aan innovatiestrategie

Recent begeleidde het Innovatiecentrum West-Vlaanderen het bedrijf Deprez Construct nv uit Ichtegem (www.deprez.be) bij het uitwerken van een innovatiestrategie.

 

Deprez Construct is constructeur van complete transportsystemen, opslag- en verwerkingsinstallaties voor knolgewassen, bulkgoederen en recyclage.

 

Vorig jaar werkte een student Industriële Wetenschappen van het KHBO Oostende, er aan zijn afstudeerwerk, schreef zich in voor de scriptieprijs Innovation Awards 2007, en werd er in oktober met Deprez Construct als één van de winnaars bekroond. (www.innovation-awards.be)

 

Eind 2007 werd door Deprez Construct beslist een innovatiestrategie uit te werken en ook een aantal aspecten van intellectuele eigendom verder te bekijken.

 

In het voorjaar 2008 werd door een achttal sleutelpersonen van het bedrijf vijf workshops doorlopen die door het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werden begeleid. Het strategieplaatje van het bedrijf werd opgemaakt en afgetoetst bij de klanten, een groot aantal ideeën voor vernieuwing en verbetering werden gegenereerd en deze werden geclusterd in groepen. De beste clusterprojecten werden dan verder uitgewerkt.

 

Er werden 4 innovatieprojecten geselecteerd waarmee Deprez Construct  verder  aan de slag wil gaan. Concreet gaat het over een “kwaliteitsactieplan”, een project rond hun 3D-CAD-systeem, een project rond klantencommunicatie en één rond een nieuw product.

 

Daarnaast volgde een groepje ook de opleiding “intellectuele eigendom op maat”, rond bescherming van intellectuele eigendom.

 

Deprez Construct wenst in de nabije toekomst ook verder gebruikt te maken van de diensten van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen onder de vorm van de begeleiding bij een IWT-innovatieproject en door gebruik te maken van de dienst “Klankbord innovatie”, waarbij de 4 projecten driemaandelijks worden geëvalueerd.

 

Johan Deprez, zaakvoerder van Deprez Construct, vat de begeleiding als volgt samen : “De innovatiestrategiebegeleiding zorgde er voor dat het bewustzijn rond en de aanpak van innovatie zeer concreet werd voor mijn mensen. We definieerden een aantal verbeter- en vernieuwingsprojecten, met als duidelijk doel het komende jaar een belangrijke stap vooruit te zetten op het vlak van innovatie én kwaliteit.

 

 

 

Share this on

I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,..


Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!


I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.


I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.


This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.


I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.


That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.


Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..


Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!


You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.


The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...


I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.


Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.


Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.


Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!


Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.


Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.


Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.


Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.


I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.


This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.


I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.


It was very useful for me.


Comment_add Reageer