Probleem op deze pagina?

Verwerking van organisch afval

MEYLAND NV: Bouw van een prototype voor de verwerking van organisch afval

De firma Meyland uit Adegem is actief op vlak van fabricatie, montage en onderhoud van alle machines en silo’s, gebruikt in nijverheid en handel, nodig voor sorteren, malen, mengen, verpakken en bewaren van goederen. De firma Meyland is steeds op zoek naar innovaties en opportuniteiten binnen het segment van de machinebouwers.

In de landbouw is op dit moment nog steeds geen degelijke oplossing op de markt voor de verwerking van drijfmest.
Er is bijgevolg een grote vraag naar een efficiënt verwerkingsmechanisme dat goedkoper uitvalt dan de huidige systemen.
Rond het thema mestverbranding en mestdroging werd door Meyland, samen met Sirris en dankzij steun van IWT een theoretische haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond verwerking van drijfmest (KMO-innovatiestudie type 3).
Uit deze studie is toen gebleken dat een beloftevolle oplossing voor de gewenste installatie voor vochtverdamping zou bestaan uit opengewerkte horizontale droogcilinders.

Nadien werd onder impuls en begeleiding van Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen beslist om bij IWT een innovatieproject in te dienen. Dit IWT-project had tot doel een prototype van een dergelijke mestdrogingsinstallatie te ontwerpen, te bouwen en te evalueren.
Voor dit project werkte de firma MEYLAND nauw samen met het VITO (milieutechnische studie en meetcampagne) en Sirris (thermodynamische berekeningen en concept).

Het project werd succesvol afgesloten. Het resultaat is een prototype drooginstallatie voor het verwerken van drijfmest tot een biomassa met ongeveer 5 % vochtgehalte.

Concrete commercialisatie-vooruitzichten
In de toekomst zal de milieuproblematiek rond het uitrijden van de dunne mestfractie ongetwijfeld nog voor strengere restricties van overheidswege zorgen. In die context is het te verwachten dat de traditionele mestverwerkingmethodes nog sterk in prijs zullen stijgen, ten voordele voor alternatieve (innovatieve) methodes zoals droging waarbij een nuttig eindproduct wordt gecreëerd. Een dergelijke toekomstscenario zal de terugwinningtermijn natuurlijk gevoelig doen verminderen.
De gedroogde steriele mest heeft heel wat afzetmogelijkheden. Hij kan op gelijk welke grond gestrooid worden als bemesting, is bruikbaar als basisstof voor bio-meststoffen en bovendien een brandstof met een hoge calorische waarde.
Daarenboven is het principe van een drooginstallatie voor mest te veralgemenen naar eender welke organische stof. Denken we hierbij maar aan de biomassaoverschotten uit de landbouw- en voedingsindustrie of het slib van waterzuiveringsinstallaties.

Share this on

I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. Sexual Questions


Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Make Her Horny


I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: Horny


Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. How To Ride A Guy


You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: Stroke of Genius


On my website you'll see similar texts, write what you think. Unlock Her Legs


Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... Guy Magnet System


This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: Obsession Phrases


Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. Revive Her Drive


Ich danke Ihnen für die Information! Ich war auf der Suche nach und konnte nicht finden. Du hast mir geholfen! experian phone number


Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! toll free conference calls


I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. Preventivo ristrutturazione


These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page:


I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics. Hyaluronic Acid Serum


The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Andrew Kyriacou Financial Tips


It is especially decent, though look into the tips during this home address. สถานที่ท่องเที่ยว


I invite you to the page where see how much we have in common. healthy diet to reduce belly fat


Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. red deer towing


Comment_add Reageer