Probleem op deze pagina?

Lancering INNET Pilootoproep 2009

De INNET Pilootoproep "INNOVATION EXPRESS" 2009 ter ondersteuning van transnationale samenwerking tussen Vlaamse en niet-Vlaamse clusterinitiatieven.

Afsluitdatum : 31 december 2009 !

INNET, één van de INNO-Nets waaraan het IWT deelneemt, streeft naar een coördinatie tussen het regionale, nationale en Europese instrumentarium ter ondersteuning van technologieclusters teneinde de transnationale samenwerking tussen clusters en de KMOs die hier toe behoren te bevorderen. Het INNET project startte op 1 september 2006 en loopt drie jaar en is opgebouwd rond de deelname van 19 partners die in totaal een 10-tal Europese regio's/landen vertegenwoordigen.

In de loop van het eerste kwartaal van 2008 werd een eerste oproep om transnationale samenwerking tussen technologieclusters en KMOs te stimuleren opengesteld. Met een 40-tal ingediende voorstellen is het resultaat indrukwekkend. Redenen genoeg dus om de oproep in 2009 andermaal open te stellen. Ook nu is de finaliteit o.m. om een verhoogde RDI-activiteit en technologietransfer tussen clusters en tussen de KMOs die tot dergelijke clusters behoren te realiseren. De oproep heeft geen thematische focus en ondersteunt diverse types van innovatiestimulerende activiteiten zoals informatieverspreiding en promotie, technologisch en innovatieadvies in de context van technologieoverdracht, netwerking, technologie-uptake, deelname en organisatie van workshops en andere evenementen enz. ondernomen door diverse clusterinitiatieven (o.m. samenwerkingsverbanden, competentiepolen, CRCs, sectororganisaties, KMO-associaties, etc.).

Deelnemende landen en regio's zijn o.m. Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Polen, Baskenland, het Verenigd Koninkrijk, Veneto Region, Toscane, en Griekenland. Er zijn een aantal nieuwe geassocieerde partnerregio's en landen o.m. Wallonië, Israël en Catalonië.

In de gemeenschappelijke INNET-handleiding staan de algemene principes vermeld, zoals o.a. de doelgroep, ontvankelijkheidvoorwaarden, steunmodaliteiten, duurtijd en evaluatieprocedure. Meer informatie hieromtrent vindt u op de INNET homepage. IWT neemt aan deze oproep deel via een specifieke TIS-oproep. (TIS = programma voor thematische innovatiestimulerings- en samenwerkingsverbanden). Vlaamse clusterinitiatieven, i.c. de lopende TIS-samenwerkingsverbanden en de competentiepolen, kunnen deelnemen.

De oproep staat open tot 31/12/2009 (12:00pm).

Indien u deelname aan deze pilootoproep overweegt, contacteert u eerst het IWT (via Tom Schamp, ts@iwt.be, T: 02/788.15.70) voor het bekomen van verdere details.

Voor de officiële aankondiging: cf. IWT-europrogs.

30/06/2009 10:47 François Stassijns
Share this on

I trying to understand Lancering INNET Pilootoproep 2009 but i'm not understand properly can you plz this any tutorial which is better for us.


Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college


This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.


This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.


It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.


Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..


Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource...


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.


I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.


Bookmarked this post for future reference.


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.


I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.


I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..


Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.


Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..


Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.


Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..


If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.


Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.


I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.


I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.


I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.


Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.


Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.


Thanks for the blog post buddy! Keep them coming...


I was able to find good information from your blog articles.


hii,
iam not understand the topic INNET Pilot Call 2009,in this blog understanding level is high,if any one explain it in simple way.


Hello.....Thanks for sharing this information in Inner pilot,It is very helpful to me


You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!


Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.


Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.


This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!


This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.


This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it


The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...


Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.


Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.


Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..


Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.


Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.


This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.


Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.


I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.


This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.


Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: flat rate conference call


Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage: Preventivo impianto fotovoltaico


Thancks


[url="https://seogroupbuy.org/"]Seo group buy[/url]
[url="https://seogroupbuy.org/"]group buy seo[/url]
[url="https://seogroupbuy.org/"]seo tools group[/url]


Comment_add Reageer