Probleem op deze pagina?

IWT-vooruitzichten : Ondersteuning van snelgroeiende jonge innovatieve bedrijven

Tijdens de volgende IWT-vooruitzichten op maandag 22 juni , komt het thema van de 'snelgroeiende jonge innovatieve ondernemingen' aan bod. Hiervoor verwelkomen we een spreker van TEKES die het nieuwe funding scheme for young innovative companies komt voorstellen. Verder zal Bradley Hardimann (Imperial College) dieper ingaan op de specifieke noden/problemen waarmee deze bedrijven geconfronteerd worden tijdens hun ontwikkeling. De workshop start om 15u30 in de gebouwen van het IWT.
Voor meer informatie en inschrijving kan u een mail sturen naar vooruitzicht@iwt.be  of jf@iwt.be.

Snelgroeiende jonge innovatieve ondernemingen krijgen in veel Europese landen toenemende aandacht in beleidsdiscussies. Deze relatief kleine groep van ondernemingen wordt verondersteld in de toekomst een belangrijke bijdrage te leveren aan de economische groei en werkgelegenheidscreatie van een land of regio. Tijdens hun ontwikkelingsproces worden deze ondernemingen geconfronteerd met specifieke uitdagingen en problemen, die sterk bepalend zijn voor hun al dan niet toekomstig succes.
Een recent Europees rapport kwam echter tot de vaststelling dat slechts weinig Europese landen over beleidsinstrumenten beschikken die specifiek gericht zijn op de noden van snelgroeiende jonge innovatieve ondernemingen.

Een aangepast beleid komt meestal voor in de vorm van innovatiesubsidies, risicokapitaalfinanciering of coaching. Het zijn hierbij vooral de best presterende landen inzake innovatie die over dergelijke maatregelen beschikken. Zo werd in Finland begin dit jaar de nieuwe steunmaatregel “Funding scheme for Young innovatieve companies” opgestart. Het is bovendien kenmerkend voor de bestaande maatregelen dat er een sterke focus ligt op integrale en niet-projectmatige ondersteuning van bestaande ondernemingen.

Share this on

Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.


Iā€™m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here


Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.


elatief kleine groep van ondernemingen wordt verondersteld in de toekomst een belangrijke bijdrage te leveren aan de economische groei en werkgelegenheidscreatie van een land of regio. Tijdens hun ontwikkelingsproces worden deze ondernemingen geconfronteerd met specifieke uitdagingen en problemen, die sterk bepalend zijn voor hun al dan niet toekomstig succes.


I am grateful to have opened this discussion. This question is quite interesting to me. Finally the answer was found


Wow absolutely incredible piece of writing. Thanks for sharing. red deer tow truck


Looking great work dear, I really appreciated to you on this quality work. Nice post!!


Comment_add Reageer